Pěna do mycí linky Koch Active Foam 21kg

Kód: 4282021
Neohodnoceno
Značka: Koch Chemie
3 888 Kč 3 213 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
19.6.2024

vytváří objemnou a stabilní pěnu, s vůní santalového dřeva

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis přípravku: vysoce koncentrovaná pěna a vůní pro mytí vozidel v mycích linkách, samoobslužných myčkách i pro ruční mytí. Bez fosfátů a rozpouštědel vytváří objemnou a stabilní pěnu s vynikajícím výkonem. Dlouhotrvající vůně santalového dřeva zajišťuje intenzivní vůni.

Okruh použití : vhodná pro použití v mycích linkách pro osobní vozidla i pro ruční mytí.

Použití : z důvodu vysoké viskozity výrobku je doporučena nižší kapacita dávkování. Přípravek může být před-ředěn 1:1 - 1:10.

Mycí linka:
Pěna neředěný spotřeba 4-9 ml
Šampon neředěný spotřeba 2-5 ml
Ruční mytí 1:125 ml až 1:250 ml

Bezpečnostní opatření : Dráždí oči a kůži. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Signální slovo: nebezpečí
Výstražné symboly: GHS07, GHS05
Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/plynu/mlhy/par/ aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Směs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému. (menší než 0,1%)

Doplňkové parametry

Kategorie: PŘÍRAVKY PRO MYCÍ LINKY
Hmotnost: 21.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: