Autošampon Koch Autoshampoo 21 kg

Kód: 413021
Neohodnoceno
Značka: Koch Chemie
2 109 Kč 1 743 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
23.7.2024

neobsahuje fosfáty ani rozpouštědla, vhodný pro biologickou čistírnu

Detailní informace

Detailní popis produktu

Autošampon pro mytí osobních a nákladních vozidel, který neobsahuje fosfáty ani rozpouštědla. Kombinací aniontových a neiontových tenzidů zaručuje jemné a důkladné čištění i při velkém znečištění. Je vhodný i pro biologickou čistírnu. Třída A ve shodě s VDA.

Oblast použití: AUTOSHAMPOO KOCH je vhodný pro ruční mytí osobních i nákladních vozidel, vozidel v mycích linkách nebo pomocí vysokotlakého přístroje.

Použití: Při ručním mytí 50 ml AUTOSHAMPOO KOCH na 10 ltr vody. Přípravek nanést na vozidlo, umýt a opláchnout čistou vodou.

Použití - ředění: při ručním mytí 1 : 200
                                 :  ve vysokotlakém zařízení 1 : 5 až 1 : 10
                                 :  v mycích linkách neředěný 6 - 10 ml

Bezpečnostní opatření: před použitím výrobku nejprve přezkoušet vhodnost použití. Nenanášet na rozehřáté lakované horní plochy ani na přímém slunci. Nenechávat zaschnout.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Signální slovo: nebezpečí
Výstražné symboly: GHS07, GHS05
Standardní věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/plynu/mlhy/par/ aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal namístě schváleném k likvidaci takového obalu.
Směs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému. (menší než 0,1%)


Doplňkové parametry

Kategorie: Autošampony
Hmotnost: 21.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: