Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů GDPR

Naše webové servery mohou, například pomocí cookies, pasivně shromažďovat data o vašem počítači a připojení k internetu, jako je IP adresa vašeho počítače a/nebo o vašem poskytovateli internetového připojení, o datu a času připojení k naší webové stránce, o internetové adrese webů, ze kterých jste přišli na naše stránky, o počítačové technologii, kterou používáte a o vašich pohybech a preferencích na našem webu. Můžeme také používat tyto cookies ke shromažďování informací v souvislosti s vašimi budoucími návštěvami webových stránek (například zapamatování si uživatelského jména a hesla), aby vás web rozpoznal, že jste už tady byli dříve a sledoval vaši činnost na tomto webu.

Máte možnost svůj internetový prohlížeč konfigurovat tak, aby vás informoval, když dostanete cookie a aby vám dal možnost takové cookie přijmout či zamítnout. Dále máte možnost cookies zablokovat všechny. Chcete-li změnit nastavení prohlížeče, klikněte na sekci nápovědy v prohlížeči a postupujte podle jejích instrukcí. Tyto statistiky se neužívají k tomu, aby vás osobně někdo identifikoval, ale pomáhají nám pochopit, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Statistiky neobsahují žádné osobní údaje a používá je jen tým naší technické podpory a marketingu pro účely správy webu. Vyhrazujeme si právo používat další technologie jako štítky (tags), majáky (beacons) a nástroje ke sbírání údajů o pohybech na webu (navigace). Můžeme kombinovat data shromážděná pomocí cookies a dalších sledovacích technologií s osobními údaji, avšak v tom případě veškerá taková data chráníme jako osobní informace podle této směrnice o ochraně osobních údajů.

Tato webová stránka také používá Google Analytics, službu pro analýzu webu od firmy Google, Inc. (dále jen „Google”). Google Analytics používá cookies, aby nám pomohla analyzovat, jak se náš web využívá, sestavuje zprávy o aktivitě na webu a poskytuje další služby týkající se aktivity na webu a používání internetu. Používáním našich webových stránek dáváte souhlas, aby Google data o vás zpracovával způsobem a s účelem uvedeným výše. K prohlédnutí směrnic Google o ochraně soukromí viz http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.Můžete si instalovat Google Analytics Browser Add-On, aby se zablokovalo odesílání dat do Google pro analytické účely. Podrobnosti najdete na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Informace o zpracování osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.

1.TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  1. Za Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost eko GRADO spol. s r.o., Skyřická 110, Velebudice, 434 01 Most, IČO:44566557, Rregistrovaná u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 2020 Česká Republika (dále jen „správce“).

2.Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: Skyřická 110, Velebudice, 434 01 Most, adresa elektronické pošty kochpartner@eko-grado.cz , telefon +420 723 691 602.

3.Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

2.ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3.ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

2.Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22nařízení.

4.DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále podobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5.DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou. Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČO: 61329266.

2.Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6.PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

1.Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.

2.Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

3.Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

1.TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  1. Za Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost eko GRADO spol. s r.o., Skyřická 110, Velebudice, 434 01 Most, IČO:44566557, Registrace u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 2020 Česká Republika (dále jen „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: Skyřická 110, Velebudice, 434 01 Most, adresa elektronické pošty kochpartner@eko-grado.cz , telefon +420 723 691 602.
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2.ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 

3.ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči vaší osobě.

2.Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

4.DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.Doba, po kterou budou vaše osobní údaje správcem uloženy, je 5 let, nejdéle však do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 

5.DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce a MC marketing s.r.o., IČO: 07647191, SHOPTET, a.s., IČ: 28935675.

2.Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6.PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

1.Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.

2.Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: zasláním žádosti na Skyřická 110, Velebudice, 43401 Most, adresa elektronické pošty kochpartner@eko-grado.cz , telefon +723 691 602

3.Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

4.Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.