Autošampon s voskem Koch Glanzwachsshampoo 21 kg

Kód: 446021
Neohodnoceno
Značka: Koch Chemie
4 040 Kč 3 339 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
23.7.2024

velký odperlovací efekt, pro ruční mytí i mycí linky

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis přípravku: autošampón s voskem pro ruční i strojové mytí lakovaných povrchů. Čistí, konzervuje a chrání lakované povrchy. Vybrané mikro vosky ochraňují a šetrně leští a konservují při umývání lakované povrchy. Vosk zvýrazňuje barvu s vynikajícím hloubkovým leskem. Pravidelným používáním se prodlouží doba znečištění, odperlovací efekt vosku je velmi účinný.

Okruh použití : pro ruční mytí a mycí linky

Použití :
Pro mycí linky: použít koncentrát a seřídit mycí linku podle výrobce ca: 30 ml pro jedno vozidlo.
Ruční mytí: cca.30 ml - 50 ml na 10 ltr vody. Vozidlo umýt a následně opláchnout čistou vodou. Vodní film se roztrhá – ošetření kůží není nutné.

Chemické vlastnosti : neionové a kationové tensidy, vosky, hydrofobní (vodo-odpudivé) a stavící látky.

POZOR : při používání šamponu s voskem se po umytí vozidla doporučuje ošetření skel – výrobky VITRO nebo jinými podobnými výrobky (utěrky na čištění skel). Nepoužívat, když je lakovaná plocha, určená k umytí, silně zahřátá nebo když stojí vozidlo na přímém slunci.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Signální slovo: nebezpečí
Výstražné symboly: GHS05
Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal namístě schváleném k likvidaci takového obalu
Směs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému. (menší než 0,1%)

Doplňkové parametry

Kategorie: Autošampony
Hmotnost: 21.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: