Aktivní pěna Koch Power Schaum 21 kg pH neutrální

Kód: 4250021
ADR nebezpečná přeprava
Neohodnoceno
Značka: Koch Chemie
3 100 Kč 2 562 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
23.7.2024

aktivní pěna pH neutrální, bez fosfátů, se svěží citrusovou vůní

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis přípravku: vysoce koncentrovaná pěna bez fosfátů pro intenzivní čištění určená pro portálové a další mycí linky, samoobslužná zařízení a ruční mytí. Extrémně vysoký obsah aniontových povrchově aktivních látek vytváří bohatou pěnu, zaručuje intenzivní čistící výkon šetrný k laku, napomáhá samočištění, a tím prodlužuje životnost kartáčů. Svěží citrusové aroma se postará o příjemnou vůni. Vhodný i pro biologické čističky odpadních vod.

Oblast použití: portálové a jiné mycí linky, samoobslužná zařízení, ruční mytí

Doporučené použití: doba působení maximálně 5 minut, koncentrace při aplikaci 1 : 100, pH 9,5. Nanášejte pomocí dávkovacího čerpadla naředěné až po poměr 1:10.

Doporučená spotřeba na jedno osobní vozidlo:
Pěna a samoobslužná zařízení: 3 - 8 ml
Šampon                                    : 1 - 3 ml
Ruční mytí                                : 1 : 300
Kvůli vyšší viskozitě přípravku (nižší dopravní výkon dávkovacího čerpadla)  je nutné přípravek v případě potřeby předem zředit. V souladu s VDA, třída A.

Pozor: Před použitím výrobku přezkoušet vhodnost a snášenlivost. Nenanášet na rozehřáté lakované povrchové plochy ani na přímém slunci. Nenechávat zaschnout.

_________________________________________________________________________________________________________________

Signální slovo: nebezpečí
Výstražné symboly: GHS05
UN: 1814
Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H290 Může být korozivní pro kovy
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Může být korozivní pro kovy
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P301+330+331 PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa, NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+361+353 PŘI STYKU S KůŽÍ (nebo s vlasy) Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám

Doplňkové parametry

Kategorie: Aktivní pěny na auto
Hmotnost: 21.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: