Přípravek na čištění a mytí podlah Koch Green Star BMP 21 kg

Kód: 466021
Neohodnoceno
Značka: Koch Chemie
3 837 Kč 3 171 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
19.6.2024

neobsahující fosfáty ani rozpouštědla

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis přípravku : Čistící prostředek na podlahy s jablečnou vůní, vysoce účinný, neobsahující fosfáty ani rozpouštědla, vhodný jak k ručnímu mytí, tak i k mytí vysokotlakým přístrojem. Velmi úsporná spotřeba.


Okruh použití : je vhodný k čištění kovových povrchů i k čištění povrchů z umělé hmoty. Může se používat k čištění osobních, nákladních vozů, autobusů, zemědělských a stavebních strojů. Také je vhodný k čištění plachet, pro použití v kartáčových mycích linkách, velmi dobře odstraňuje zaschlý hmyz na předních sklech automobilu a přední části karoserie.

Použití : aplikace - ředění
Čištění motorů a motorových prostorů 1: 5 – 1:10
Karoserie, chassis, dveřní panty 1: 5 – 1:10
Plachty nákladních vozů, skříňové nástavby 1: 5 – 1:10
Odstranění zaschlého hmyzu 1:10
Čištění kolových disků 1:2 – 1: 3
Čištění obráběcích strojů 1:10 – 1:40
Umělohmotné ochrany 1:10 – 1:20
Dílenské podlahy a stěny: -ručně 1:20 – 1:40
-strojově 1:40 – 1:80
V kartáčových mycích linkách: -chemické předmytí 1: 5 – 1:10
-vysokotlaké přístroje 1:10 – 1:20
Odstranění kopolymerních vosků 1: 3 – 1:10
Běžné doporučené ředění 0,5 %

Chemické vlastnosti: Neionové–amfoterní tensidy, antikorozní ochrana, vonné a barvící látky.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Signální slovo: nebezpečí
Výstražné symboly: GHS05
Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným používání vyperte.

Doplňkové parametry

Kategorie: ČISTIČE PODLAH
Hmotnost: 21.2 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: