Lak na plast černý Koch spray 400 ml

Kód: 4103412
Neohodnoceno
Značka: Koch Chemie
387 Kč 320 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
25.4.2024

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis: lak na plasty je hedvábně matný a dodá zvětralým nebo opotřebovaným plochám (kov, guma, umělá hmota , dřevo a pod.) nový vzhled . Dlouhodobě chrání před korozí a jinými povětrnostními vlivy . Lak na plasty je rychle schnoucí s velmi dobrou přilnavostí . Velmi snadno se nanáší a vytváří stejnoměrný vzhled.

Použití: před použitím řádně protřepat ! Dózu skladovat a používat při teplotě cca 16 - 20 C. Před použitím zbavit plochy určené k ošetření rzi a prachu. Před použitím laku ostatní díly zakrýt (oblepit). Lak na plasty nanášet slabě křížovým systémem ve vzdálenosti cca 25 - 30 cm a nechat zaschnout. V nutném případě celý proces opakovat. Po použití dózu-spray otočit a ventil vystříkat.

Ochranné pomůcky: extrémně hořlavý. Dráždí oči. Častý styk s pokožkou může vést k popraskání pokožky. Může vyvolat únavu nebo zapříčinit ospalost (omámenost). Uchovávejte mimo dosah dětí . Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Signální slovo: nebezpečí
Výstražné symboly: GHS07, GHS02
Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem : Při zahřívání se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/plynu/mlhy/par/ aerosolů.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC/ 122 oF.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH 211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
Směs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému. (menší než 0,1%)Doplňkové parametry

Kategorie: OŠETŘENÍ PLASTŮ A PNEUMATIK
Hmotnost: 0.4 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: